דירות 3 חדרים

חנה סנש 14/3

מחיר: 2100 ₪

להשכרה!

חנה סנש 18/52

מחיר: 1700 ₪

להשכרה!

חנה סנש 6/5 (2 יחידות הורים מפנקות)

מחיר: 2100 ₪

להשכרה!

רוטנברג 14/14

מחיר: 2300 ₪

מחיר: 2200 ₪

להשכרה!

זיסו 2/1

מחיר: 2500 ₪

מושכר!

זיסו 14/23

מחיר: 2150 ₪

מושכר

וינגייט 4/5

מחיר: 2300 ₪

מושכר!

רוטנברג 22/14
מחיר: 2200₪ 

 

מושכר!

חנה סנש 14/14

מחיר: 1800 ₪

מושכר!

השלום 129/6

מחיר: 2400 ₪

מושכר!

בן גוריון 20/2

מחיר: 2300 ₪

מושכר!

חנה סנש 10/2 (2 יחידות הורים מפנקות)

מחיר: 2500 ₪

מושכר

רוטנברג 14/5

מחיר: 1900 ₪

מושכר

וינגייט 4/3

מחיר: 2200 ₪

מושכר!

גוש עציון 93/2

מחיר: 2300 ₪

 

מושכר!

וינגייט 2/3 (3.5 חדרים)

מחיר: 2500 ₪

מושכר!​

וינגייט 4/3

מחיר: 2300 ₪

מושכר!

זיסו 2/33

מחיר: 2300 ₪

מושכר!

זיסו 2/35

מחיר: 2100 ₪

מושכר!

זיסו 14/2

מחיר: 2400 ₪

מושכר!

רוטנברג 6/32

מחיר: 2400 ₪

מושכר!

רוטנברג 8/4

מחיר: 2300 ₪

מושכר!

זיסו 14/4

מחיר: 2200 ₪

מושכר

וינגייט 4/1

מחיר: 2400 ₪

מחיר: 2300 ₪

מושכר!

זיסו 14/5

מחיר: 2300 ₪

מושכר!

רוטנברג 16/12

מחיר: 1800 ₪​

מושכר!

רוטנברג 8/11 (יש קודן בכניסה לבניין)

מחיר: 2200 ₪

מושכר!

רוטנברג 12/17

מחיר: 2700 ₪

 

 

 

מושכר!

גוש עציון 97/11(2 יחידות הורים מפנקות)

מחיר: 2100 ₪

מושכר!

רוטנברג 12/26

מחיר: 2400 ₪

מושכר!

התקשרו אלינו:

08-6554455